Regały paletowe rzędowe
Regały paletowe rzędowe przeznaczone do składowania towarów uformowanych na paletach. Zapewniają do każdej palety oddzielny dostęp. Nadają się do składowania towarów o dużej ilości asortymentu.
Regały paletowe umożliwiają składowanie towaru na paletach.
Zalety regałów magazynowych paletowych:
  • Uniwersalny system, który zapewnia bezpośredni dostęp do każdej palety
  • Pozwala zmaksymalizować dostępną powierzchnię składowania
  • Możliwość dostosowania do każdego rodzaju składowanego ładunku zarówno pod względem ciężaru, jak i objętości
  • Możliwość wyboru danego towaru bez konieczności przenoszenia pozostałych
  • Łatwa kontroli stanów magazynowych
  • Szeroka gama akcesoriów dodatkowych, umożliwiających składowanie towarów niespaletyzowanych, o nietypowych wymiarach oraz zabezpieczających regały przed skutkami manewrowania wózkami widłowymi

Ze względu na różnorodność oferowanych regałów, wycenę przygotowujemy po ustaleniu parametrów technicznych.

Regały paletowe - nasze realizacje
Prezentujemy wybrane zdjęcia zaprojektowanych i zrealizowanych inwestycji związanych z regałami paletowymi.
Regały paletowe – wyposażenie dodatkowe
Jedną z największych zalet regałów paletowych jest ich uniwersalność. Dzięki zastosowaniu różnorodnych akcesoriów można je wykorzystać do przechowania nie tylko towarów na paletach, ale również ładunków o niestandardowych gabarytach i kształtach. Wyposażenie dodatkowe zwiększa także bezpieczeństwo użytkowania regałów.
Boczne osłony ram
Boczne osłony ram
Rolą bocznych osłon ram jest ochrona stężeń, które są najbardziej podatnym na uszkodzenia elementem konstrukcyjnym regałów magazynowych.

Oznaczenia regałów
Oznaczenia regałów
Każdy rząd regałów oznakowany jest tabliczką zawierającą informacje o dopuszczalnym obciążeniu przypadającym na wszystkie poziomy składowania w danym segmencie.
Belki poprzeczne
Belki poprzeczne
Podstawową funkcją belek poprzecznych jest zapewnienie dodatkowego podparcia dla palet o niestandardowych wymiarach (niemieszczących się na trawersach).
Osłony słupów
Osłony słupów
Osłony czołowe (odbojnice, odbojniki) są elementem ochronnym regałów paletowych w magazynach. Ich rolą jest ochrona słupów przed skutkami uderzeń wózków transportowych.
Zabudowy siatkowe
Zabudowy siatkowe
Zabudowy siatkowe pozwalają na zabezpieczenie pojedynczych gniazd paletowych lub całych rzędów regałowych przed dostępem nieuprawnionych pracowników obsługi magazynu.
Półki
Półki
W zależności od oczekiwanej nośności stosujemy 3 rodzaje półek: ciężkie, wykonane z kraty pomostowej, średnie, produkowane z ocynkowanej siatki stalowej, lekkie, wypełnione płytą wiórową.
Elementy ostrzegawcze
Elementy ostrzegawcze
W magazynach, w których odbywa się ruch wózkami mechanicznymi, zaleca się stosowanie elementów ostrzegawczych, poprawiających bezpieczeństwo.
Szpule
Stelaż na szpule
Stelaż do szpul i bębnów kablowych umożliwia przechowywanie tych ładunków na standardowych regałach paletowych.
Wysuwana półka do regałów paletowych – górna i dolna
Wysuwane półki regału paletowego są wykonywane z blachy stalowej, kształtownika zamkniętego oraz ceownika. Szuflada posiada uchwyt z blokadą oraz prowadnicę na czterech łożyska tocznych. Dolna część będzie dopasowana do rozstawu regałów. W szufladzie umieszczone jest zabezpieczenie wysuwu i nośności. Szuflada górna będzie wyposażona w cybanty mocujące do belek regałowych oraz blokadę ręczną. Konstrukcja stalowa malowana jest zawsze na mokro na kolor niebieski RAL-5015.
Wysuwana półka do regałów paletowych – realizacje